2009 m.

„Lietuvos miškų ūkio statistika 2009“ – dešimtasis kasmetinis leidinys po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Knygoje publikuojama įvairių institucijų ir organizacijų pateikta oficiali informacija. Pirmuose dviejuose skyriuose pateikiami statisti-niai duomenys 2009 m. sausio 1 d. apie Lietuvos miškus. Kituose skyriuose pateikiami duomenys apie miškų sektoriaus būklę 2009 m. sausio 1 d. ir per 2008 m. įvykusius pokyčius. Siekiant skaitytojui suteikti daugiau informacijos, apie miškuose ir medienos pramonėje vykstančius pokyčius, paveiksluose ir lentelėse pateikiami duomenys, apimantys ilgesnį laikotarpį.
Neretai leidinyje pateikiami skaičiai yra suapvalinti, dėl ko tokiais atvejais atskirų dėmenų suma gali nesutapti su pateikiama suma.
Leidinio rengėjai dėkoja Aplinkos ministerijai, Ūkio ministerijai, Generalinei miškų urėdijai, Statistikos departamentui, Saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybai, Miško sanitarinės apsaugos tarnybai, Valstybiniam miškotvarkos institutui, Botanikos institutui, Vilniaus universiteto Ekologijos institutui, Lietuvos žemės ūkio universitetui,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai ir kitoms organizacijoms bei įmonėms pateikusioms duomenis ir padėjusioms parengti leidinį.
Tikimės, kad leidinys suteiks jums reikalingą informaciją.

Miškų ūkio statistika 2009 (pdf)

1 Miško ištekliai
2 Miškų nuosavybė ir administracinis pasiskirstymas
3 Saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė
4 Miško sveikatingumas
5 Miško atkūrimas
6 Miško apsauga
7 Daugiatikslis miško naudojimas
8 Medienos ruoša
9 Prekyba apvaliąja mediena
10 Medienos pramonė
11 Miškų ekonomika
12 Darbuotojai ir mokslas
13
Tarptautinė statistika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-09