2018 m.

Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadas 2018 metų suvestinė iš Genetinių miško medžių išteklių informacinės sistemos:

1. Bendra miško sėklinės bazės objektų suvestinė
2. Miško genetiniai draustiniai
3. Miško sėkliniai medynai
4. Miško sėklinės plantacijos
5. Miško medžių klonų rinkiniai
6. Miško medžių palikuoniu bandomieji želdiniai
7. Miško medžių sėklų šaltiniai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-23